Baza wiedzy

Czas oczekiwania na rozpoczęcie wdrożenia jest uzależniony od wielu czynników i przy każdej współpracy jest określany indywidualnie. Przed ustaleniem terminu wdrożenia proponujemy przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, na której poznamy szczegóły Twoich potrzeb, potwierdzimy wspólnie zakres oferty na konkretne moduły oraz dopasujemy harmonogram działań do Twojego dotychczasowego schematu pracy.

Z oprogramowania będziesz mógł zacząć korzystać po jego instalacji i zasileniu danymi. Proces ten trwa zwykle kilka tygodni, jednak warto skonsultować z naszymi specjalistami, w których momentach roku rozpoczęcie pracy będzie dla Ciebie optymalne.

Dane do migracji możesz przygotować samodzielnie zgodnie z przygotowaną przez nas instrukcją lub wykupić usługę przeniesienia danych.

Tak, niektóre dane trzeba uzupełnić ręcznie bezpośrednio w modułach. Zakres migrowanych danych jest omawiany w trakcie przygotowania do współpracy.

Po podpisaniu umowy na wdrożenie przypisujemy Ci wdrożeniowca na okres trwania wdrożenia. Po zakończonym wdrożeniu wszelkie konsultacje odbywają się przez System Zgłoszeń, w którym wiadomości podejmują różni, dostępni w danym czasie, konsultanci.

Szkolenie to usługa o zawężonym charakterze, dotyczy konkretnej funkcjonalności modułu. Wdrożenie to proces wprowadzenia systemu Mieszczanin do Twojej firmy, przygotowanie i przeszkolenie pracowników ze wszystkich potrzebnych Ci funkcji oprogramowania, które kupiłeś.

Oferujemy dedykowanego koordynatora na czas wdrożenia systemu. Po zakończeniu wdrożenia możesz kontaktować się z nami za pomocą systemu do obsługi zgłoszeń serwisowych, co pozwoli przydzielić Twoje zapytanie do dostępnych na ten moment konsultantów.

Wszystkim klientom rekomendujemy wykupienie wdrożenia wraz ze szkoleniem z naszego oprogramowania. To bardzo rozbudowany system, który zawiera setki funkcjonalności. Użytkownik bez znajomości szczegółów oprogramowania nie wykorzysta jego potencjału w codziennej pracy.

Niestety nie oferujemy przeniesienia historii danych do naszego systemu. Proponujemy migrację danych na konkretny dzień, a historia może zostać zachowana w dotychczasowym programie lub wyeksportowna do plików celem archiwizacji.

Oferujemy przeniesienie danych na ustalony z Klientem dzień z obecnego programu do systemu Mieszczanin. Aby omówić szczegóły migracji skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Nie, szkolenie z oprogramowania jest odrębną usługą.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem procesu wdrożenia.

Zachęcamy byś zapoznał się z przygotowanym przez nas opisem tego od czego zależy czas i harmonogram wdrożenia.

Zachęcamy byś zapoznał się z przygotowanym przez nas opisem tego co warto wziąć pod uwagę przygotowując się do wdrożenia.