Poznaj nas
i naszą misję

Poznaj firmę Mieszczanin

Misja i wizja firmy Mieszczanin

Zarząd Mieszczanin

Nasze wartości

Specjalizacja w zarządzaniu nieruchomościami

Długofalowa współpraca

Obsługa segmentu premium

Flagowy produkt
e-kartoteka

Modułowa budowa systemu

Rozwiązania zintegrowane

Samodzielność użytkownika

Transparentność

Nasza historia

2024

Rebranding naszej firmy

2019

Aplikacja mobilna e-kartoteka

2018

1000 klientów z całej Polski

2009

12 modułów

2004

e-kartoteka

2000

Pierwsze moduły SQL

1992

5 modułów oprogramowania

1987

Założenie firmy Mieszczanin

O firmie

01

Informacje

02

Plan

03

Wdrożenie

04

Współpraca powdrożeniowa

Nasz zespół

Zarząd Mieszczanin

Michał Mieszczanin

Zarząd

Michał Mieszczanin

Prezes Zarządu

Mateusz Mieszczanin

Zarząd

Mateusz Mieszczanin

Członek Zarządu

Jakub Mieszczanin

Zarząd

Jakub Mieszczanin

Członek Zarządu

Kadra kierownicza

Paweł Wójcik

Dział handlowy

Paweł Wójcik

Dyrektor ds. handlowych

Michał Zajkowski

Dział handlowy

Michał Zajkowski

Kierownik zespołu sprzedaży

Daria Kwaśniewska

Dział handlowy

Daria Kwaśniewska

Kierownik zespołu
obsługi klienta

Adrianna Teszner

Dział handlowy

Adrianna Teszner

Koordynatorka ds. marketingu

Anita Szyba

Dział wdrożeń i serwisu

Anita Szyba

Dyrektor ds. wdrożeń i serwisu

Marcin Dawid

Dział wdrożeń i serwisu

Marcin Dawid

Kierownik zespołu wdrożeniowego

Krzysztof Cieślik

Dział wdrożeń i serwisu

Krzysztof Cieślik

Kierownik zespołu
serwisu technicznego

Łukasz Kolczak

Dział wdrożeń i serwisu

Łukasz Kolczak

Analityk

Iwona Rozlach-Sołtysik

Dział organizacyjny

Iwona Rozlach-Sołtysik

Kierownik zespołu administracyjnego

Damian Noras

Dział projektów
i programów

Damian Noras

Kierownik projektu
e-Mieszczanin

Patryk Szczerbowski

Dział projektów
i programów

Patryk Szczerbowski

Kierownik projektu EZN

Partnerzy