Banki – płatności masowe

Moduł

W tym module

Funkcjonalności

  • przygotowanie indywidualnych numerów rachunków bankowych
  • wydruk pojedynczych blankietów dla użytkowników lokali
  • odczyt plików z danymi z wyciągów z bankowości elektronicznej (ponad 40 banków)
  • analiza pełnego wyciągu bankowego dostarczanego przez bankowość elektroniczną
  • automatyczne księgowanie rozpoznanych zapłat w kartotece księgowej użytkownika lokalu
  • wczytywanie wyciągów bankowych do modułów Finanse i Księgowość oraz SŁONie – System Łatwej Obsługi Nieruchomości

Skontaktuj się z nami