Kasa

Moduł

W tym module

Funkcjonalności

  • prowadzenie ewidencji obrotu gotówkowego
  • prowadzenie rozliczeń zaliczek pracowników
  • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat w księgach rachunkowych
  • możliwość wydruku dokumentów przychodu i rozchodu oraz raportów kasowych
  • możliwość jednoczesnego prowadzenia kilku raportów kasowych w odrębnych kasach
  • kalkulator odsetek od nieterminowych wpłat
  • automatyczne księgowanie dokumentów wpłaty i wypłaty w pozostałych modułach obsługujących rozliczenia z użytkownikami lokali z tytułu opłat, wkładów mieszkaniowych oraz rozrachunki w księdze głównej

Skontaktuj się z nami