Nieruchomości – Członkowie – Wkłady

Moduł

W tym module

Funkcjonalności

 • ewidencja zasobów spółdzielni mieszkaniowej: nieruchomości, budynki, lokale
 • ewidencja wszystkich współwłaścicieli i historia praw do lokalu – analiza zmiany stanu członków, czy rodzaju praw
 • przygotowanie zaświadczeń dla lokatorów
 • historia członkostwa w spółdzielni
 • możliwość generowania hasła do weryfikacji dzwoniącego w przypadku kontaktu telefonicznego
 • obsługa organów samorządowych spółdzielni (rejestry posiedzeń i wniosków),
 • ewidencja księgowa wkładów mieszkaniowych i budowlanych
 • rozliczanie kosztów nieruchomości w podziale na wybrane lokale
 • obliczenia wartości oraz umorzeń majątku trwałego spółdzielni pozostałego w budynkach po wyodrębnieniu się lokali
 • przygotowanie korespondencji dotyczącej Walnego Zgromadzenia Członków
 • udostępnienie danych o prawach do lokalu, członkostwie, wkładach i udziałach dla różnych komórek spółdzielni
 • planowanie stawek eksploatacyjnych oraz analiza kosztów i przychodów poszczególnych składowych nieruchomości dla spółdzielni
 • szczegółowa ewidencja księgowa wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz udziałów członkowskich wraz z automatycznymi przeksięgowaniami w przypadku zmiany właściciela lokalu
 • możliwość powiązania ewidencji wkładów mieszkaniowych i budowlanych z ewidencją środków trwałych, co wiąże się z możliwość automatycznego tworzenia dokumentów księgowych (m.in. miesięcznych rat umorzeniowych, wyksięgowań związanych z wyodrębnieniem lokalu)

Skontaktuj się z nami