Środki Trwałe

Moduł

W tym module

Funkcjonalności

 • ewidencja i obliczanie amortyzacji lub umorzeń
 • tworzenie planów amortyzacji
 • możliwość wyboru metody amortyzacji: liniowa, degresywna, sezonowa, jednorazowa
 • możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały
 • księgowa wycena wartości lokali w przypadku wyodrębnień własności na podstawie zmian wprowadzonych w dziale członkowsko-mieszkaniowym
 • dedykowane rozwiązania dla spółdzielni mieszkaniowych z możliwością powiązania wartości lokalu z prawem własności do tego lokalu oraz wartością wkładów
 • przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych wg różnych kryteriów
 • automatyczne księgowanie na konta systemu finansowego naliczeń wg dowolnych kryteriów
 • kontrola prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości lub użytkowania wieczystego
 • kontrola rat leasingowych
 • prowadzenie historii naliczeń i zapisów (w układzie bilansowym i podatkowym dla: środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialno prawnych, inwestycji w obcych środkach trwałych, ewidencji pozabilansowej, środków małocennych)

Skontaktuj się z nami