Rozwiązania dla
Spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnie mieszkaniowe

Co zyskasz dzięki naszemu oprogramowaniu?

Oszczędność czasu

Zgodność z przepisami prawa

Zadowolenie mieszkańców

Pełna sprawczość
i bezpieczeństwo

Cała obsługa spółdzielni mieszkaniowej
w jednym systemie

Finanse

Finanse

Analiza

Analizy

Obieg dokumentów

Obieg dokumentów

Plan

Budżet i plany remontów

Pakiety dla spółdzielni mieszkaniowych

I pakiet podstawowy

Z myślą o mniejszych spółdzielniach o zasobach do 1 000 lokali

Oferta zawiera:

 • Ewidencję nieruchomości, budynków i lokali spółdzielni mieszkaniowej
 • Ewidencję prawa do lokalu, członkostwa, wkładów mieszkaniowych i budowlanych
 • Rozrachunki z lokatorami spółdzielni mieszkaniowej oraz najemcami, w tym integracja z prawem do lokalu oraz statusem członka spółdzielni mieszkaniowej
 • Pełna księgowość spółdzielni mieszkaniowej
 • Mechanizm automatycznego rozliczania kosztów na nieruchomości wg różnych kluczy podziału np. na wybrane lokale
 • Obliczanie wartości oraz umorzeń majątku trwałego spółdzielni powstałego w budynkach po wyodrębnieniu się lokali
 • Automatyczną transmisję przychodów miesięcznych do księgi głównej
 • Automatyczne księgowanie wszystkich operacji bankowych
 • Obsługa organów samorządowych spółdzielni, w tym rejestry posiedzeń i wniosków
 • Naliczanie odsetek i windykacja lokatorów i kontrahentów
 • Rozliczenie ilościowe i wartościowe mediów
 • Pełny mechanizm przygotowywania i wysyłania deklaracji urzędowych JPK, VAT, CIT i e-deklaracji
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży, not i zawiadomień
 • Masowa korespondencja papierowa, mailowa i SMS-owa z mieszkańcami
 • Obieg faktur zakupowych wraz z automatyzacją poleceń przelewów
 • Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)
 • Biblioteka dokumentów zarządcy z kontrolą dostępu oraz możliwością wersjonowania dokumentów
 • Dostęp dla mieszkańców do portalu i aplikacji mobilnej e-kartoteka
 • Podgląd rozrachunków i możliwość płatności online dla mieszkańców w e-kartotece
 • Dostęp dla lokatorów i najemców do dokumentów wspólnoty w e-kartotece
 • Możliwość przekazywania i aktualizowania danych kontaktowych właścicieli przez e-kartotekę
 • Klient poczty e-mail spółdzielni umożliwiający łatwe importowanie wiadomości do systemu
 • Obieg dokumentów papierowych wraz z elektronicznym dziennikiem korespondencji

II pakiet rozszerzony

Idealne rozwiązanie dla średnich i większych spółdzielni o zasobach powyżej 1 000 lokali

Oferta zawiera:

 • Wszystkie funkcjonalności z pakietu podstawowego
 • Możliwość zgłaszania usterek przez lokatorów oraz dwustronnej komunikacji ze spółdzielnią poprzez e-kartotekę
 • Rozliczenie mediów widoczne w e-kartotece dla lokatorów
 • Obsługę procesu realizacji naprawy usterek wraz z możliwością dołączenia do systemu współpracujących firm zewnętrznych
 • Ewidencję instalacji i urządzeń technicznych w nieruchomościach
 • Ewidencję przeglądów budowlanych i technicznych nieruchomości oraz instalacji i urządzeń
 • Możliwość wysyłania masowej korespondencji w postaci atrakcyjnego wizualnie newslettera do lokatorów

III pakiet kompleksowy

Pełna funkcjonalność systemu Mieszczanin dla spółdzielni o kompleksowych potrzebach

Oferta zawiera:

 • Wszystkie funkcjonalności z pakietu podstawowego i rozszerzonego
 • Ewidencję kadrowo-płacową pracowników spółdzielni mieszkaniowej
 • Możliwość prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej dla wielu płatników
 • Rozdzielnik płac, uwzględniający podział kosztów wynagrodzeń zgodnie z polityką rachunkowości płatnika
 • Obliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem różnych definiowanych składników, w tym ekwiwalenty za urlop i czas choroby
 • Obliczenia podatków i wydruk formularzy PIT dla pracowników
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 • Automatyczna komunikacja z programem Płatnik, bankowością elektroniczną oraz portalem e‑Deklaracje
 • Prowadzenie środków trwałych wraz z obliczaniem amortyzacji lub umorzeń, w tym tworzenie planów amortyzacji
 • Kontrolę prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości lub użytkowania wieczystego
 • Inwentaryzację środków trwałych wg różnych kryteriów
 • Kontrolę rat leasingowych
 • Zarządzanie rejestrami stanów magazynowych
 • Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji
 • Kontrolę nadwyżek lub niedoborów w poszczególnych magazynach
 • Ewidencję obrotu gotówkowego
 • Automatyczne księgowanie dokumentów wpłaty/wypłaty z tytułu opłat za lokale, wkładów mieszkaniowych czy w ramach rozrachunków w księdze głównej

Od czego zależy cena?

Zakres funkcjonalności

Ilość komputerów
w sieci

Ilość użytkowników

Ilość budynków i lokali

Najczęściej zadawane pytania

Z oprogramowania będziesz mógł zacząć korzystać po jego instalacji i zasileniu danymi. Proces ten trwa zwykle kilka tygodni, jednak warto skonsultować z naszymi specjalistami, w których momentach roku rozpoczęcie pracy będzie dla Ciebie optymalne.

Tak, oferujemy pomoc w zakresie konfiguracji sieci i instalacji naszego oprogramowania.

Nie, prezentacja jest bezpłatna. 🙂 Zapraszamy do kontaktu!

Tak, posiadamy wersję DEMO. Jeśli jesteś nią zainteresowany wypełnij formularz kontaktowy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt Mieszczanin