e-Mieszczanin

e-Mieszczanin

W tym module

Finanse

 • elektroniczny obieg faktur
 • raporty związane z przetwarzanymi w systemie fakturami
 • automatyczna zamiana zdjęcia/skanu faktury na zapisy w systemie – OCR
 • prezentacji faktur w e-kartotece i ich akceptacji przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej
 • automatyczne księgowanie faktur w głównej księdze przedsiębiorstwa, np. spółdzielni (integracja z modułem Finanse i Księgowość)
 • automatyczne księgowanie faktur w głównej księdze danej wspólnoty mieszkańców (integracja z modułem SŁONie – System Łatwej Obsługi Nieruchomości)

Komunikacja

 • dwustronna komunikacja z mieszkańcami za pomocą modułu e-kartoteka, bez konieczności korzystania z poczty e-mail
 • inicjowanie kontaktu zarówno poprzez zarządcę w systemie e-Mieszczanin, jak i poprzez mieszkańca w e-kartotece
 • raporty dotyczące przechowywanych w systemie dokumentów.
 • wysyłka do mieszkańców newsletterów w formie SMS/e-mail
 • obsługa poczty e-mail, w tym możliwość powiązania wiadomości e-mail z obiektami w systemie takimi jak np. usterka, faktura czy pismo
 • tworzenie ankiet z możliwością publikacji w e-kartotece, gdzie mieszkańcy mogą oddać swój głos

Obsługa techniczna

 • elektroniczny obieg usterek
 • historia zgłoszeń usterek oraz ich likwidacji
 • możliwość pobierania zgłoszeń usterek dodanych przez mieszkańców poprzez e-kartotekę,
 • ewidencja urządzeń i instalacji w budynkach wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni
 • przekazywanie usterek do realizacji współpracującym firmom zewnętrznym,
 • ewidencja i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądów technicznych
 • raporty i statystyki dotyczące ewidencji usterek w systemie

Dokumenty

 • elektroniczny obieg dokumentów pozwalający pracownikom decydować, komu przekazać dane pismo w danym momencie
 • przechowywanie dokumentów przedsiębiorstwa w wydzielonej bibliotece
 • dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej dla faktur, pism, wiadomości e-mail
 • przechowywanie dokumentów dotyczących konkretnych wspólnot w dedykowanym miejscu
 • możliwość przekazania pism do grupy pracowników
 • raporty dotyczące dokumentów przechowywanych w systemie
 • możliwość udostępniania dokumentów z systemu e-Mieszczanin w e-kartotece

Uchwały

 • tworzenie dokumentacji dotyczącej zebrań i uchwał we wspólnotach mieszkaniowych
 • tworzenie i przeprowadzanie zebrań on-line z wykorzystaniem e-kartoteki
 • głosowanie uchwał (w tym integracja z e-kartoteką)

Dane o nieruchomości

 • mobilny dostęp do danych właścicieli, najemców, lokatorów i kontrahentów
 • możliwość powiązania faktur, pism, usterek, wiadomości, wiadomości e-mail z wybraną osobą bądź obiektem
 • ewidencja aktualizacji danych kontaktowych mieszkańców

Dostępności

 • usługa utrzymywana w chmurze w całości na serwerach naszej firmy (w Polsce), co gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość dostępu
 • dostępność usługi z dowolnego urządzenia – komputer, laptop, tablet, smartfon
 • dostępność usługi dla dowolnego systemu operacyjnego – Windows, Linux, Android, Mac OS
 • dostępność usług dla dowolnej ilości pracowników, bez licencjonowania ilości stanowisk
 • automatyczna synchronizacja usługi e-Mieszczanin z naszymi pozostałymi modułami i usługami
 • bezpieczny dostęp (protokół SSL RSA 1024 Bit)

Skontaktuj się z nami