Finanse i księgowość

Moduł

W tym module

Funkcjonalności

 • rejestry VAT dla zakupów i sprzedaży
 • import faktur zakupu z systemu e-Mieszczanin
 • rozliczenia z kontrahentami
 • weryfikacja numerów rachunków bankowych podatników VAT
 • zarządzanie funduszem remontowym nieruchomości
 • obsługa księgi głównej i pomocniczych
 • rozliczenia kosztów
 • ewidencja kosztów i przychodów nieruchomości
 • przygotowanie i wysyłka deklaracji JPK, VAT, CIT oraz e-Sprawozdań
 • definiowanie schematów do automatycznego przeksięgowania kont na wynik finansowy
 • eksport przelewów do plików umożliwiających wczytanie ich zbiorczo w zewnętrznym programie bankowym (również przelewy split payment)
 • sprawozdawczość zarządcza, fiskalna i budżetowa

Skontaktuj się z nami