Techniczna Obsługa Nieruchomości

Moduł

W tym module

Funkcjonalności

  • ewidencja gruntów, działek, obiektów budowlanych oraz nieruchomości
  • ewidencja urządzeń i instalacji oraz ich przeglądów okresowych
  • historia zgłoszeń usterek oraz ich likwidacji
  • ewidencja dokumentów związanych z inwestycjami
  • ewidencja planów finansowych nieruchomości i analiza ich wykonania (w powiązaniu z modułem Finanse i Księgowość)
  • plany remontów dla każdej nieruchomości (w powiązaniu z modułem Finanse i Księgowość)
  • ewidencja dowolnych dokumentów (plików) dotyczących nieruchomości, budynków, lokali np. mapy gruntów, rzuty kondygnacji, zdjęcia lokali i elewacji itp.
  • rozliczanie zleceń dla nieruchomości (koszty własnych pracowników, materiały oraz koszty pośrednie) w powiązaniu z modułem Finanse i Księgowość

Skontaktuj się z nami